Predstavenie zariadenia - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
História zariadenia
Prirodzenú nutnosť potreby ďalšieho zariadenia sociálnych služieb v regióne Martin vynútili neustále zvyšujúce sa demografické počty starších obyvateľov t.j. seniorov v Martinskom regióne vzhľadom na celkový počet mladých ľudí. V tom čase v regióne existovalo len niekoľko podobných zariadení ktoré mali dlhé zoznamy čakateľov v poradovníku na poskytnutie požadovanej sociálnej služby. Niekedy v období približne na konci roku 2009 vznikla myšlienka skutočnej potreby vybudovať v regióne mesta Martin zariadenie sociálnych služieb. Bolo potrebné nájsť vhodné priestory pre zariadenie sociálnych služieb a ako najvhodnejšie sa ukázali priestory bývalej škôlky kde boli predtým umiestnené deti trpiace respiračnými chorobami. Zároveň bolo potrebné splniť všetky legislatívne podmienky prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb. Doteraz to bolo miesto ktoré skoro 10 rokov devastovali svojim pobytom bezdomovci a iné asociálne živly, pričom za ten čas objekt prirodzene musel nevyhnutne schátrať. Po dlhých rokovaniach s mestom Martin boli príslušné budovy s pozemkami uznesením poslancov mestského zastupiteľstva mesta Martin č.174/11 odpredané úspešnému podnikateľovi Milanovi Matiovi, súčasnému riaditeľovi zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. ktorý sa zaviazal budovy na svoje náklady zrekonštruovať a dať do užívania pre potreby klientov-seniorov ktorí budú umiestnení v zariadení sociálnych služieb. Od 1.1.2021 doterajší riaditeľ Milan Matia odovzdal funkciu riaditeľa MEDIK-M, n.o. pani Mgr. Veronike Kulasovej.
Charakteristika zariadenia
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je novovybudované a moderné bezbariérové zariadenie špeciálne určené pre seniorov, ktoré samozrejme poskytuje minimálne taký štandard sociálnych služieb aký je obvyklý v členských krajinách Európskej únie. Klientom umiestneným v zariadení ponúkame kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť ktorá im je poskytovaná prostredníctvom vysoko kvalifikovaného personálu s ohľadom na ich špecifické potreby a požiadavky. Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. zabezpečuje svojim klientom prežitie plnohodnotnej, dôstojnej a príjemnej staroby. V zariadení je pravidelne vykonávaná povinná prax pre študentov detašovaného pracoviska Jesséniovej lekárskej fakulty.
Naše princípy a hodnoty
Očakávanie našich klientov a ich príbuzných, sa snažíme v rámci možností zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. vždy naplniť. Náš vzájomný vzťah je založený na dôvere a je pre nás provoradým cieľom. Naše služby ktoré poskytujeme sú založené na základných pilieroch princípov ľudskosti a humanity. Fungovanie zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je špeciálne prispôsobené pre život starších ľudí s ohľadom na ich špecifické potreby a požadovanú zdravotnú starostlivosť.

Ubytovanie klientov je zabezpečené
  • štandardnými jednolôžkovými, dvojlôžkovými a trojlôžkovými izbami s vybavením, vlastným sociálnym zariadením a sprchou,
  • bezbariérovým prístupom zabezpečeným v celom zariadení,
  • polohovateľnými elektrickými posteľami s antidekubitárnymi matracami,
  • pre imobilných klientov zariadenia umiestnených v zariadení sociálnych služieb, alebo v domácom opatrovaní je k dispozícii mechanický invalidný vozík Meyra alebo Thuasne,
  • pre klientov zariadenia ktorým sa zabezpečuje opatrovateľská služba v domácnosti je k dispozícii elektrický schodolez (na zapožičanie),
  • integrovaným digitálnym IP kamerovým systémom s nočným videním a s nepretržitým záznamom pre zaistenie bezpečnosti a zdravia klientov umiestnených na izbách.
       Kontakt
       MEDIK-M, n.o.
       Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
       036 01 Martin
       Slovenská republika
       Nájdete nás na
       Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
       Návrat na obsah