Zariadenie opatrovateľskej služby - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 7 miest.

Zariadenie opatrovateľskej služby je určené pre imobilných klientov so stupňom odkázanosti IV. až VI. v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zariadenie opatrovateľskej služby - poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Všetky informácie o poskytovaných službách vrátane potrebných formulárov nájdete na oficiálnej stránke mesta Martin:

Štatutárny zástupca pre oblasť sociálnych služieb: Mgr. Veronika Kulasová, +421 918 947156
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah