ADOS - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

MEDIK-M, s.r.o existuje a vykonáva svoju činnosť od roku 2005 ako agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá poskytuje zdravotné služby v prirodzenom domácom prostredí klienta.
MEDIK-M, s.r.o. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (terénnej, ústavnej) v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa odborného usmernenia MZSR č. 10095/2006-OO z 27. februára 2006.

Služby poskytované prostredníctvom ADOS-u sú plne hradené zmluvnými zdravotnými poisťovňami, takže klient neplatí nič za poskytnutú starostlivosť.

Čo môžete od nás očakávať:

 • odbornú starostlivosť s cieľom zlepšenia kvality života a ľudskej dôstojnosti,
 • minimalizáciu zdravotných komplikácií,
 • ústretovosť v uspokojovaní individuálnych potrieb klienta.

Zabezpečujeme terénnu starostlivosť v prirodzenom, domácom prostredí P/K alebo v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Zabezpečujeme ošetrovanie klientov:

 • s ranami a preležaninami,
 • s ochorením sclerosis multiplex a po NCMP,
 • onkologicky chorých,
 • po úrazoch, alebo po chirurgických zákrokoch,
 • komplikácie diabetu,
 • s obmedzenou hybnosťou,
 • chronicky chorých,
 • iné.

Zabezpečujeme ošetrovateľské výkony:

 • meranie fyziologických funkcií,
 • odbery biologického materiálu,
 • ošetrenie rán a preležanín,
 • podávanie infúznej a injekčnej terapie,
 • ošetrovateľská rehabilitácia, tiež rehabilitácia prostredníctvom fyzioterapeuta na doporučenie lekára FBLR,
 • starostlivosť o diabetikov,
 • starostlivosť o onkologických pacientov,
 • poradenstvo, edukácia klienta a jeho príbuzných,
 • polohovanie a prevencia vzniku dekubitov,
 • starostlivosť o močové katétre.

Počet návštev u klienta závisí od:

 • potrieb chorého,
 • indikácie ošetrujúceho lekára,
 • schválenia výkonov revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.

Zmluvné poisťovne:

 • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená s APOLLO zdravotnou poisťovňou, a.s.),
 • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (od 1.1.2010 spojená so Spoločnou zdravotnou poisťovňou, a.s.),
 • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Podmienkou domáceho ošetrovania prostredníctvom ADOS-u je lekárom potvrdený formulár návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.

Formulár návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ADOS-e u ošetrujúceho lekára klienta si môžete stiahnúť tu.

miesto výkonu: MEDIK-M, s.r.o., Kollárova 5781, 036 01, Martin
zodpovedný zástupca: Mgr. Janka Čápová, +421 905 622665
Bc. Bellová Lucia
Donková Iveta
Levčíková Mariana
Mgr. Čápová Janka
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah