Stravovanie - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Strava podávaná klientom ktorí sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je vždy pestrá, čerstvá a chutná. Okrem podávanej racionálnej stravy zohľadňujeme u klienta aj predpísanú diétu (diabetickú, šetriacu, kašovitú). Pravidelne zaraďujeme k podávanej strave čerstvú zeleninu a ovocie vždy v surovom stave vo forme šalátov. V strave ponúkame vo vyváženom pomere mliečne výrobky ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie dostatočného prísunu vápnika do organizmu. Pitný režim je v našom zariadení samozrejmosťou a klientovi je pri výdaji stravy ponúkaný teplý čaj, minerálna voda, alebo iný vhodný nápoj v dostatočnom množstve podľa potreby kedykoľvek počas dňa.
Harmonogram výdaja stravy klientom zariadenia
raňajky
od 8,00 do 9,00 hod.
obed
od 12,00 do 13,00 hod.
večera
od 17,30 do 18,30 hod.
druhá večera
od 20,00 do 21,00 hod.
  • Celodenná strava (racionálna, diabetická, šetriaca, kašovitá) 3x denne, podľa jedálneho lístka schvaľovaného vopred na 2 týždne diabetológom. Pre diabetikov je zabezpečená strava naviac (druhá večera) podávaná o 21,00 hod.
  • Stravu je možné odhlásiť minimálne 2 dni vopred v pracovné dni a 3 dni vopred vtedy ak odhlásenie stravy pripadá na sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky.
  • V prípade neodhlásenia stravy vopred v stanovenom termíne sa bude účtovať dovezená strava.
  • Donesenie domácej stravy je povolené, pričom túto stravu je už prísne zakázané ďalej skladovať na izbe z hygienických dôvodov.
  • Ak je zákaz návštev v zariadení z vážnych dôvodov, tento zákaz sa vzťahuje aj na donášanie stravy do zariadenia.
Zabezpečenie stravovania klientov je zmluvne zabezpečované externým dodávateľom stravy reštauráciou
SERVIS gastro s.r.o., Ulica priemyselná 16, 038 52 Sučany
bližšie nformácie na www stránke https://www.motorestrapid.sk.
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah