Režim dňa - MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
Režim dňa v zariadení MEDIK-M, n.o.
Čas
Činnosť s klientom
od 6,00 hod. do 7,00 hod
prebúdzanie klientov a podávanie liekov,
od 7,00 hod. do 8,00 hod.
vykonávaná ranná toaleta, sprchovanie, prezliekanie, úprava lôžka, vetranie izieb, príprava klientov na vyšetrenie,
od 8,00 hod. do 9,00 hod.
vykonávaná aplikácia inzulínu, výdaj raňajok, kŕmenie klientov podľa potreby, prezliekanie posteľnej bielizne,
od 9,00 hod. do 10,00 hod.
vykonávaná kontrola zdravotného stavu všetkých klientov, individuálna kultúrno-záujmová činnosť s klientami podľa plánu činnosti,
od 10,00 hod. do 11,00 hod.
podávaná desiata, konzultácie so zmluvným ošetrujucim lekárom podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta, absolvovanie odborného vyšetrenia,
od 11,00 hod. do 12,00 hod
vykonávaná rehabilitácia prostredníctvom fyzioterapeuta cez ADOS,
od 12,00 hod. do 13,00 hod.
aplikácia inzulínu, výdaj obeda, podávanie liekov,
od 13,00 hod. do 14,00 hod.
vykonávaná obedná toaleta, ukladanie klientov na odpoludňajší spánok,
od 15,00 hod. do 16,00 hod.
podávaný olovrant, aktivácia klientov formou rozhovoru, sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, kultúrno-záujmová činnosť s klientami,
od 17,30 hod. do 18,30 hod.
aplikácia inzulínu, výdaj večere, podávanie liekov,
od 19,00 hod. do 20,00 hod.
večerná toaleta, ukladanie klientov na spánok,
od 20,00 hod. do 21,00 hod.
podávaná druhá večera pre diabetických klientov a podávanie predpísaných liekov klientom,
od 22,00 hod. do 6,00 hod.
nočný kľud, počas noci je zabezpečovaná individuálna starostlivosť o imobilných a inkontinentých pacientov, je vykonávaná písomná agenda službukonajúcej sestry a opatrovateľkami.
Poznámka.

Osobná hygiena klienta umiestneného v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. sa vykonáva podľa jeho skutočnej potreby. Ak je to potrebné tak sa osobná hygiena klienta vykonáva opakovane aj niekoľko krát denne.
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah