MEDIK-M, n.o.

MEDIK-M, n.o.
Title
Prejsť na obsah
V zariadení MEDIK-M, n.o. zabezpečujeme najkomplexnejšie sociálne služby v okrese Martin.

Ponuka služieb v zariadení MEDIK-M, n.o.
 • Zabezpečujeme najkomplexnejšie sociálne služby v okrese Martin,
 • garantujeme individuálny prístup ku klientovi podľa stupňa odkázanosti,
 • ponúkame vysokú odbornú úroveň kvalifikovaného personálu s požadovanými kvalifikačnými predpokladmi,
 • všetkým klientom ponúkame možnosť externej opatrovateľskej služby u klienta v domácom prostredí,
 • v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. je poskytovaná ošetrovateľská služba prostredníctvom ADOS,
 • ponúkame bohaté možnosti individuálneho a spoločenského kultúrneho vyžitia klientov (TV, rádio,, internet, prednášky, krúžky, čítanie, maľovanie, fotografovanie, modelovanie na hrnčiarskom kruhu a iné spoločenské aktivity ...),
 • poskytujeme klientom pracovnú terapiu (prípadne ergoterapiu, arteterapiu, animoterapiu - canisterapiu, muzikoterpiu ...) a základné sociálne poradenstvo.
Stravovanie
Strava podávaná klientom  je vždy pestrá, čerstvá a chutná. U klienta zohľadnňujeme aj predpísanú diétu (diabetickú, šetriacu, kašovitú). Zaraďujeme k podávanej strave čerstvú zeleninu a ovocie vždy v surovom stave vo forme šalátov. V strave ponúkame vo vyváženom pomere mliečne výrobky ktoré sú nevyhnutne potrebné pre zabezpečenie dostatočného prísunu vápnika do organizmu. Pri výdaji stravy je ponúkaný teplý čaj, minerálna voda, alebo iný vhodný nápoj v dostatočnom množstve podľa potreby kedykoľvek počas dňa.
Ubytovanie
 • štandardné jednolôžkové, dvojlôžkové a trojlôžkové izby s vybavením, vlastným sociálnym zariadením a sprchou,
 • bezbariérový prístup zabezpečeným v celom zariadení,
 • polohovateľné elektrické postele s antidekubitárnymi matracami,
 • vhodné pre imobilných klientov zariadenia umiestnených v zariadení sociálnych služieb, alebo v domácom opatrovaní.
Terapie v zariadení
 • muzikoterapia - ide o účinok melódie, rytmu, harmónie a vyvolanie príjemných predstáv.
 • biblioterapia  - je metóda psychoterapie, ktorá využíva čítanie na psychicky liečebné  účely.
 • arteterapia  - je riadená cielená činnosť, pri ktorej sa používajú prevažne výtvarné  vyjadrovacie prostriedky.
 • ergoterapia  - je to pracovná terapia.
 • animoterapia, t.j. canisterapia
Kultúrne využitie
 • Kultúrne akcie poriadané MEDIK-M, n.o.
 • oslavy narodenín a menín
 • koncerty
 • divadlo
 • výlety
Invalidný vozík
Kontakt
MEDIK-M, n.o.
Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20
036 01 Martin
Slovenská republika
Nájdete nás na
Zariadenie sociálnych služieb MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, prevádzka Severná 4017/22, 036 01 Martin, Slovenská republika
Návrat na obsah