Cenník služieb MEDIK-M, n.o. platný od 1.1.2017 - MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, 036 01 Martin

Hľadaj
Please select language
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O nás
Cenník služieb zariadenia zariadenia sociálnych služieb MEDIK-M, n.o.

Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom - klientom umiestneným v zariadení sociálnych služieb MEDIK-M, n.o. poskytujeme kvalitný štandardný servis s požadovaným počtom odborného personálu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Výška úhrady klienta za poskytnuté sociálne služby závisí od vybraného modelu financovania, veľkosti izby a charakteru poskytovaných služieb. Cena za podávanú stravu je vypočítaná z ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2016. Od 1.1.2017 sa cena za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb stanovuje podľa priznaného stupňa odkázanosti nasledovne:


Cena za poskytovanie sociálnej služby v závislosti na stupni odkázanosti:


  • IV. stupeň 15,67€
  • V.   stupeň 16,07€
  • VI. stupeň 16,27€


Úhrada za poskytované služby zahŕňa:

a.
) bývanie,
b.) stravovanie,
c.) obslužné činnosti,
d.) štandardné služby (manikúra, pedikúra a iné.) - za príplatok.

Poznámka.

Pri výpočte úhrady za poskytnuté sociálne služby je započítaný kalendárny mesiac s celkovým počtom 31 dní. Uvedené ceny sú vrátane DPH.


Podľa
zákona č. 485/2013 Z. z. sa dopĺňa §17 odst. 4,  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nasledovne: Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete tu.


miesto výkonu: MEDIK-M, n.o., Kollárova 5781, prevádzka Východná 4016/20, 036 01 Martin
zodpovedný zástupca: Mgr. Marcela Maršalová
kontakt: +421-(0)-917-794492

Pranie osobnej bielizne, posteľného prádla, uterákov je zabezpečované zmluvne firmou ELASTIK-M, s.r.o., ktorá zamestnáva ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou v chránených dielňach.

Posledná aktualizácia www stránok bola vykonaná dňa 28.11.2018.


 
,
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky